Služby, obchod, reštaurácie

Slovenský vodohospodársky podnik ponúka možnosť absolvovať prehliadku nádrže Nová Bystrica

Slovenský vodohospodársky podnik si v rámci blížiaceho sa Dňa otvorených dverí 22. – 23. marca pripravil prehliadky vodných stavieb Kráľová, Nová Bystrica, Klenovec, Málinec, Ružín a Domaša. Určené sú pre organizované skupiny študentov ako aj širokú verejnosť. Najbližšia z uvedených vodných stavieb, nachádzajúca sa v Žilinskom kraji, je vodná nádrž s pitnou vodou Nová Bystrica. […]